Aikido dla dzieci

Aikido dla dzieci jest nie tylko treningiem sztuki walki. Instruktorzy starają się tak opracować zajęcia, aby nie brakowało w nich zabawy i gier wpływających na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka. Ćwiczenie technik aikido świetnie rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów, której często dzieci nie mają. Duży nacisk kładzie się na naukę bezpiecznych padów, niezbędnych w ćwiczeniu aikido na bardziej zaawansowanym poziomie. Podczas treningów wykonuje się też ćwiczenia siłowe, ale zazwyczaj w formie zabawy, są one możliwe do wykonania przez każde dziecko i bardzo lubiane. Ćwiczy się na boso, co pomaga przeciwdziałać płaskostopiu.

Trening aikido uczy dzieci bezpiecznego i koleżeńskiego przebywania w grupie. Podczas ćwiczeń przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa partnera, na którym wykonuję się technikę i do bezpiecznego poruszania się w otoczeniu innych ćwiczących. Techniki aikido ćwiczy się w parach, konieczność znalezienia sobie partnera uczy dzieci przełamywania nieśmiałości.

Praktyczne doświadczenia wskazują, że oczekiwania i ambicje rodziców wbrew pozorom, bardzo często przeszkadzają w równomiernym rozwoju psychofizycznym dziecka i kontynuowaniu zajęć. W sytuacji, gdy z naturalnych względów niektóre ćwiczenia wykonywane są nieudolnie, spotykają się z krytyką a sens dalszego uczestnictwa poddawany w wątpliwość. Równolegle jednak te same ćwiczenia sprawiają dzieciom przyjemność i są chętnie wykonywane. Świadczy to z jednej strony o krańcowo odmiennej ocenie techniki lub ćwiczenia przez dziecko i osobę dorosłą a z drugiej strony o braku cierpliwości jak i wsparcia, cech których od rodzica powinno się oczekiwać.

Każde dziecko to osobliwa indywidualność, ma swój własny rytm rozwoju, który nie zawsze musi korespondować ze średnim poziomem grupy. W dłuższym okresie czasu może okazać się, że dzieci wykazujące zmniejszoną ruchliwość dzięki wytrwałości i dokładności staną się technicznie lepsze od pozostałych. Trzeba im tylko zagwarantować ten czas i udzielić wsparcia w ich staraniach. Właśnie owa negatywna i przedwczesna ocena rodzica może stać się przyczyną, dla której dziecko słabsze ruchowo zniechęci się do ćwiczeń fizycznych w ogóle a jego naturalny rozwój zostanie poważnie zakłócony.

Decydując się w takiej sytuacji na rezygnację, każdy odpowiedzialny rodzic powinien rozważyć, czy w środowisku szkolnym, gdzie panuje zupełnie inna atmosfera dziecko będzie miało szanse dorównać rówieśnikom i zyskać akceptację w środowisku. Być może właśnie ćwiczenia w klubie są dla dziecka jedyną szansą, aby te niedostatki skorygować. Wnioski z tych rozważań powinny w pierwszej kolejności stać się materiałem do przemyśleń dla rodziców podejmujących decyzję o rozpoczęciu treningu.